Witamy na stronie poświęconej aktualizacji

„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego

do roku 2020”

 

Stworzony portal pełni rolę platformy konsultacyjnej oraz przewodnika, gdzie znajdą Państwo informacje o poszczególnych etapach prac nad drugą, w historii funkcjonowania samorządowego województwa, aktualizacją określonych w lipcu 2000 r. kierunków rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Dla lepszego zrozumienia celu i procesu aktualizacji proponujemy prenumeratę Kuriera Strategicznego. Znajdą w nim Państwo najbardziej aktualne wiadomości o najistotniejszych zmianach w „Strategii”.

Mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy Państwu odnalezienie interesujących informacji i dokumentów oraz przybliżymy „Strategię rozwoju…” oraz zasady jej dostosowania do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polityki rozwoju regionalnego. 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE