Konferencja Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – w kierunku inteligentnej specjalizacji25-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

      13 grudnia 2011 r. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie miała miejsce konferencja inaugurująca aktualizację głównego dokumentu strategicznego województwa pn. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – w kierunku inteligentnej specjalizacji. Zaproszonych gości powitał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego  - Pan Jacek Protas. Jednym z prelegentów był Pan Jacek Szlachta - profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który podczas spotkania przedstawił uwarunkowania polityki regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego po roku 2013 w świetle projektów regulacji prawnych UE i zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

     W dalszej części konferencji swoje wystąpenie miał Pan Julian Zawistowski, wiceprezes zarządu Fundacji Naukowej Instytutu Badań Strukturalnych, który zaprezentował zagadnienia związane z otoczeniem Warmii i Mazur i zmianami po 2005 roku wynikające z pierwszego badania ewaluacyjnego Strategii przeprowadzonego w połowie okresu jej obowiązywania.

     Natomiast Pani Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiła podejście do planowania strategicznego w województwie oraz najbliższe wyzwania rozwojowe regionu.

 

 

 

 

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE