Organizacja procesu24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

Proces aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 przedstawia się następująco:

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE