Prezentacja wstępnych wyników zaktualizowanej diagnozy na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego22-06-2012 wydrukuj artykuł w pdf

    Dnia 18 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Radni Sejmiku dyskutowali nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
    Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także wstępne wyniki zaktualizowanego opracowania pn. Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa,  autorstwa zespołu ekspertów w skład którego wchodzą m.in. prof. dr hab. Jacek Szlachta i prof. Wojciech Dziemianowicz.

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE