Prognoza oddziaływania na środowisko 05-03-2014 wydrukuj artykuł w pdf

Prognoza  oddziaływania na środowisko dla Projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko Mazurskiego do Roku 2025 wraz z podsumowaniem i
uzasadnieniem.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE