Konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”22-01-2013 wydrukuj artykuł w pdf

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu

„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
do roku 2025”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 24.01.2013 r. do 27.02.2013 r. Opinie, uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu znajduje się poniżej.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia2025@warmia.mazury.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn;
  • bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy
    ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, pokój 312 w godzinach pracy Urzędu;

Opinie i uwagi z datą wpływu przed dniem 24.01.2013 r. i po dniu 27.02.2013 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych, których tematem będzie dyskusja o strategii rozwoju województwa w perspektywie 2025 roku:

  • Ełk – 12.02.2013 r.
  • Olsztyn – 13.02.2013 r. i 15.02.2013 r.
  • Elbląg – 14.02.2013 r.

Szczegółowe informacje o spotkaniach będą umieszczone na stronie: http://strategia2025.warmia.mazury.pl/,  w zakładce: KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie: http://strategia2025.warmia.mazury.pl/,  w zakładce: KONSULTACJE SPOŁECZNE, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE