Spotkania warsztatowe inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego21-03-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli biznesu do dyskusji nad inteligentnymi specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego (ang.smart specialisation), tj. obszarów o wysokim potencjale budowania przewagi konkurencyjnej regionu, których wyznaczenie jest warunkiem niezbędnym pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich po 2013 r.

Zależy nam na zebraniu opinii od firm z regionu na temat inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego w tym m.in. potrzeb i wyzwań rozwojowych, zakładanych rynków zbytu, mechanizmów wsparcia finansowego, współpracy przedsiębiorców i sektora B+R, niezbędnych  technologii, dostępnego i potrzebnego kapitału ludzkiego, pozyskiwania rynków zagranicznych oraz internacjonalizacji i komercjalizacji badań i w ślad za tym oczekiwanego rozwoju specjalizacji naukowych.

Mając na uwadze powyższe, planowana jest organizacja następujących spotkań warsztatowych poświęconych wstępnie zidentyfikowanym obszarom specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

DREWNO & MEBLARSTWO (Timber & Furniture)

27 marca 2013 godz. 10:00 

Hotel Żuławy ul. Królewiecka 124-126, Elbląg

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 25 marca br.

W obrębie powyższej specjalizacji wstępnie zdefiniowano m.in. następujące pola działalności:

 • produkcja mebli
 • produkcja innych wyrobów stolarskich
 • naprawa i konserwacja
 • nauka i IOB
 • usługi projektowe
 • sprzedaż produktów drzewno-meblarskich
 • przetwórstwo i sprzedaż drewna

 

ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI (High Quality Food)

4 kwietnia 2013 r.  godz. 10:00 

Restauracja Przystań ul Żeglarska 2, Olsztyn

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 29 marca br.

W obrębie powyższej specjalizacji wstępnie zdefiniowano m.in. następujące pola działalności:

 • produkcja żywności nieprzetworzonej
 • produkcja maszyn dla rolnictwa
 • chów i hodowla  ryb oraz zwierząt
 • produkcja na potrzeby hodowli zwierząt
 • przetwórstwo spożywcze
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych
 • nauka i IOB

 

EKONOMIA WODY (Water Economy) UWAGA ZMIANA TERMINU - więcej informacji znajduje się tutaj

11 kwietnia 2013 r. godz. 10:00 

Demuth Arena ul. Grunwaldzka 55, Ostróda

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 8 kwietnia 2013

W obrębie powyższej specjalizacji wstępnie zdefiniowano m.in. następujące pola działalności:

 • zakwaterowanie i odnowa biologiczna
 • produkcja maszyn
 • produkcja jachtów i łodzi
 • transport wodny
 • przemysł rolno-spożywczy
 • sporty wodne
 • środowisko przyrodnicze i jego ochrona
 • nauka i IOB

 

Wyniki spotkania z Państwem są niezwykle istotne w świetle przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, gdyż będą miały wpływ m.in. na obszar i rodzaj wsparcia w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniach wysyłając formularz zgłoszeniowy faksem pod numer (89) 521-93-09 bądź drogą elektroniczną na adres: d.blasi@warmia.mazury.pl. Z uwagi na warsztatowy charakter spotkań liczba miejsc jest ograniczona. Dodatkowych informacji udziela Gabriela Zenkner-Kłujszo (tel. 89 521 93 20; e-mail: bpr2@warmia.mazury.pl)

 

 

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE