Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”29-03-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Zarząd Województwa Uchwalą nr 15/233/13/IV w dniu 29 marca 2013 r. przyjał sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE