Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”20-05-2013 wydrukuj artykuł w pdf

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu

Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego
do roku 2025”.

Konsultacje społeczne trwać będą do 10 czerwca 2013 r. Opinie, uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu znajduje się poniżej.

Z dokumentacją sprawy można się też zapoznać w sekretariacie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, pokój 312, w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia2025@warmia.mazury.pl;
  • w formie pisemnej na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn;
  • bezpośrednio do sekretariatu Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, pokój 312, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej w godzinach pracy Urzędu.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 10 czerwca 2013 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE