Prezentacje z posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 202016-07-2012 wydrukuj artykuł w pdf

W załączeniu prezentacje z posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 jakie miało miejsce dnia 11 lipca 2012 r. w Olsztynie.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE