Posiedzenie Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 202023-01-2013 wydrukuj artykuł w pdf

18 stycznia br. w Olsztynie eksperci zewnętrzni – prof. Jacek Szlachta oraz prof. Wojciech Dziemianowicz, zaangażowani w proces aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawili  projekt aktualizowanego dokumentu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego realizację Strategii. Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Komitet Monitorujący został powołany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do monitorowania oraz oceny postępów realizacji Strategii. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk - obok władz województwa również przedstawiciele powiatów i gmin, reprezentanci organizacji gospodarczych, społecznych i pozarządowych. Mając na uwadze szeroką wiedzę ww. gremium w kształtowaniu się procesów rozwojowych w województwie, zdobytą m.in. w długoletnim udziale w monitorowaniu Strategii, członkowie Komitetu zostali zapoznani z projektem aktualizowanego dokumentu i poproszeni o zgłoszenie swoich uwag w konsultacjach społecznych. 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE