13-14 listopada 2012 r. - Spotkanie Zespołu ds. Aktualizacji27-11-2012 wydrukuj artykuł w pdf

13 i 14 listopada br. w Giżycku przeprowadzono kolejne ze spotkań Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiące część składową prac merytorycznych związanych z wyznaczeniem celów i kierunków rozwoju regionu w perspektywie do roku 2025.

W pierwszym dniu posiedzenia Zespołu przedyskutowano dotychczasowe efekty prac nad analizą strategiczną typu SWOT/TOWS oraz przeprowadzono prezentację scenariuszy rozwojowych województwa formułowanych na jej podstawie. Nowym elementem poddanym pod obrady Zespołu była tematyka „Smart specialisation”, tj. koncepcji inteligentnej specjalizacji regionu zorientowanej w szczególności na zidentyfikowanie oraz wykorzystanie wewnętrznych potencjałów rozwojowych.

Dzień drugi warsztatów rozpoczęto prezentacją uzyskanych w toku realizacji projektu pn. SURF Nature wyników i rekomendacji odnośnie zachowania oraz ochrony bioróżnorodności, definiowanych pod kątem przyszłego okresu programowania. Członkom Zespołu przybliżono także zagadnienie Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia - Cittaslow, której celem jest promowanie i rozpowszechnianie filozofii Slow Food oraz Slow Live w miastach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Istotną część dyskursu stanowiły przykłady współpracy sieciowej podejmowanej na obszarze regionu w ramach programów rozwojowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz EGO(Ełk, Gołdap i Olecko). Dalszą część spotkania poświęcono na scharakteryzowanie kwestii rozwoju funkcji uzdrowiskowej w województwie, jak również przedstawienie założeń funkcjonowania w okresie programowania 2014-2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, stanowiących nowy instrument rozwoju terytorialnego.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE