26 kwietnia 2012 r. - Spotkanie Zespołu Zadaniowego31-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

 26 kwietnia 2012 r. w Hotelu Wileńskim w Olsztynie miało miejsce spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   Głównym zamierzeniem spotkania było przedyskutowanie wstępnych założeń aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 oraz wstępnych wyników zaktualizowanego opracowania Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, zaprezentowanych przez Pana prof. Wojciecha Dziemianowicza.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE