8-9 maja 2012 r. - Spotkanie Zespołu ds. Aktualizacji i Zespołu Zadaniowego01-06-2012 wydrukuj artykuł w pdf

  W dniach 8-9 maja 2012 r.  w Starych Sadach (Mikołajki) odbyły się warsztaty Zespołów ds. Aktualizacji Strategii. Przybyłych gości przywitał Pan Marszałek Jarosław Słoma – Gospodarz spotkania.

  Głównym celem warsztatów było przedyskutowanie założeń aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 oraz wyników zaktualizowanego opracowania Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE