Zaproszenie na konferencję pt.: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko–mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego25-09-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Instytut Rozwoju zapraszają na konferencję pod patronatem naukowym

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

pt.: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko–mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego.

 

Celem spotkania jest podzielenie się wynikami badań Instytutu Rozwoju oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu reakcja polskich regionów na kryzys globalny jest zróżnicowana oraz czy istnieją metody neutralizujące negatywne skutki załamania koniunktury na rynkach międzynarodowych?

 

Konferencja odbędzie się 30 września 2013 roku

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Emilii Plater 1, sala 420

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie należy przesłać do 27 września br. do godz. 13.00 na adres: monitoring@warmia.mazury.pl

 

Agenda konferencji:

11.30–12.00 – Rejestracja uczestników

12.00–12.10 – Otwarcie konferencji – Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego

12.10–12.30 – Ocena konkurencyjności polskich województw – prof. dr hab. Krystyna Gawlikowska–Hueckel, wiceprezes Instytutu Rozwoju, UG

12.30–12.50 – Identyfikacja wrażliwości polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej – prof. dr hab. Jacek Zaucha, członek Rady Instytutu Rozwoju, UG

12.50–13.10 – Analiza aktywności eksportowej w ujęciu regionalnym. Przyczynek do dyskusji – dr Stanisław Umiński, wiceprezes Instytutu Rozwoju, UG

13.10–13.30 – Płytkie i głębokie determinanty rozwoju polskich regionów– wyniki analiz empirycznych i rekomendacje – dr Tomasz Brodzicki, współpracownik naukowy Instytutu Rozwoju, UG

13.30–13.50 – Rekomendacje dla polityki rozwoju regionalnego oraz polityki spójności Unii Europejskiej – prof. dr hab. Jacek Szlachta, prezes Instytutu Rozwoju, SGH

13.50–14.10 – Przerwa kawowa

14.10–14.40 – Dyskusja

14.40–15.00 – Posumowanie konferencji 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE