Konsultacje inteligentej specjalizacji15-04-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 kwietnia 2013 roku w Ostródzie. Samorząd województwa reprezentował będzie wicemarszałek Jarosław Słoma.

Uczestnicy będą dyskutować o potrzebach i wyzwaniach rozwojowych przedsiębiorstw działających w obszarze specjalizacji określonej jako Ekonomia Wody, w ramach której zidentyfikowano pola działalności: zakwaterowanie i odnowa biologiczna, produkcja maszyn, produkcja jachtów i łodzi, transport wodny, przemysł rolno-spożywczy, sporty wodne oraz środowisko przyrodnicze i jego ochrona.

Rozmowy w Hotelu Willa Port w Ostródzie rozpoczną się o godz. 12.


Zgłoszenia można przesyłać do 19 kwietnia faksem pod numer (89) 521-93-09 bądź drogą elektroniczną na adres:d.blasi@warmia.mazury.pl. Dodatkowych informacji udziela  Gabriela Zenkner-Kłujszo (tel. 89 521 93 20; e-mail:bpr2@warmia.mazury.pl


Szczegółowy program:
11.30-12 - Rejestracja uczestników
12-12.15 - Powitanie - Jarosław Marek Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko mazurskiego  
12.15-12.45 – Uwarunkowania i metodologia wyboru specjalizacji  - Dorota Kopeć – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12.45-13.45 - Kluczowe wyzwania i problemy specjalizacji (wyniki analizy jakościowej)  - dr Michał Klepka - Instytut ITTM
13.45-15.15 - Kierunki inwestycji w specjalizacje w nowej perspektywie finansowej UE – dyskusja
15.15-15.30 - Podsumowanie - Jarosław Marek Słoma - wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

 

 

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE