Forum Turystyki24-05-2012 wydrukuj artykuł w pdf

     W dniu 24 maja 2012 roku w Hotelu Wileńskim odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Turystyki. Forum Turystyki zostało powołane dnia 10 kwietnia 2012 roku uchwałą  nr 18/200/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie Turystyki.

Do zadań Forum należy m.in. opiniowanie dokumentów związanych z rozwojem i promocją turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. 

     Pierwsze posiedzenie poświęcone było kierunkom rozwoju turystyki dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz  procesowi aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przedstawiła Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej tut. Urzędu.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE