Prezentacja założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego podczas 5 Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej06-06-2012 wydrukuj artykuł w pdf

     Dnia 5 czerwca 2012 r. w Wierzbie koło Rucianego Nidy odbyło się 5. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Głównym tematem spotkania była wspólna polityka rolna po 2013 r. oraz aktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Podczas posiedzenia p. Justyna Lis –       Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowała założenia aktualizacji najważniejszego dokumentu strategicznego.

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE