Spotkanie ws. ZIT z MRR IX 201304-09-2013 wydrukuj artykuł w pdf

16 września 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje  robocze spotkanie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2020.

    Tematem spotkania będzie omówienie aktualnych zasad realizacji ZIT w Polsce, propozycji modelu ZIT w województwie warmińsko-mazurskim oraz stanu przygotowań ZIT w regionie. Udział w nim wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, planowanych Związków ZIT w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Osobą do kontaktów w sprawie jest p. Monika Stankiewicz ( e-mail: m.stankiewicz@warmia.mazury.pltel.: 89 52 19 335).

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE