Pierwsze spotkanie Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-202027-09-2013 wydrukuj artykuł w pdf

W najbliższy wtorek (1.10.13)  odbędzie się w Olsztynie pierwsze posiedzenie Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Forum powołane zostało przez Zarząd Województwa  w celu wsparcia procesu przygotowania projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 . Podczas posiedzenia przedstawione zostaną m.in.   

  • Uwarunkowania planowania operacyjnego perspektywy 2014-2020
  • Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 
  • Model ZIT w województwie warmińsko-mazurskim w RPO WiM 2014-2020

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestnictwem  w pracach Forum  jak również najbliższym posiedzeniu  zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych  na dres : m.iwanicka@warmia.mazury.pl  lub faksem pod numer
(89) 521-93-09.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenie na spotkanie należy przesłać najpóźniej do dnia 30.09.13 do godz. 12.00 (o udziale  decyduje kolejność zgłoszeń).

 Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy do Forum Partnerskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020

- program spotkania Forum 1.10.13

- formularz zgłoszeniowy na spotkanie 1.10.13

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE