13 grudnia 2011 r. w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie miała miejsce konferencja inaugurująca aktualizację głównego dokumentu strategicznego województwa pn. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – w kierunku inteligentnej specjalizacji. Zaproszonych gości powitał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pan Jacek Protas. Jednym z prelegentów był Pan Jacek Szlachta - profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie , który podczas spotkania przedstawił uwarunkowania polityki regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego po roku 2013 w świetle projektów regulacji prawnych UE i zapisow Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
25 października 2011 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę, która dała podstawę do rozpoczęcia prac nad drugą w historii planowania stratgicznego w województwie warmińsko-mazurskim aktualizacją Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.
Proces aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 przedstawia się następująco:
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE