Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją opracowania pn. Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa.
Dnia 18 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Radni Sejmiku dyskutowali nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Podczas posiedzenia zaprezentowane zostały także wstępne wyniki zaktualizowanego opracowania pn. Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, autorstwa zespołu ekspertów w skład którego wchodzą m.in. prof. dr hab. Jacek Szlachta i prof. Wojciech Dziemianowicz.
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej jest syntetycznym ujęciem głównych problemów rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsze opracowanie w tym zakresie „Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa” powstało w 2005 r. W listopadzie 2011 r. rozpoczął się proces weryfikacji założeń tego opracowania. Zweryfikowane opracowanie "Konkurencyjność Warmii i Mazur" będzie oceną aktualnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa (z uwzględnieniem wewnętrznych zróżnicowań) na tle europejskich i krajowych uwarunkowań polityki rozwoju regionu.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE