Prognoza oddziaływania na środowisko
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Konsultacje społeczne trwać będą do 10 czerwca 2013 r.
Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 poddany zostanie ocenie także w prognozie oddziaływania na środowisko.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE