Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”. Konsultacje społeczne trwać będą do 10 czerwca 2013 r.
Zakończyły się konsultacje wstępnie określonych inteligentnych specjalizacji (z ang. Smart specialisation) w ramach prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”.
Spotkanie w Ostródzie początkowo miało się odbyć 11 kwietnia, jednak zostało przełożone na 22 kwietnia 2013 roku. Informacje dotyczące miejsca spotkania i programu zostaną podane wkrótce, obecnie trwa wybór miejsca.
Zarząd Województwa Uchwalą nr 15/233/13/IV w dniu 29 marca 2013 r. przyjał sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli biznesu do dyskusji nad inteligentnymi specjalizacjami województwa warmińsko-mazurskiego (ang. smart specialisation), tj. obszarów o wysokim potencjale budowania przewagi konkurencyjnej regionu, których wyznaczenie jest warunkiem niezbędnym pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich po 2013 r.
Prezentacje ze spotkań konsultacyjnych dotyczących Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
W dniach 12-15 lutego 2013 r. w Olsztynie, Ełku i Elblągu odbyły się spotkania konsultacyjne projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Udział w nich wzięło ponad 400 osób: samorządowcy, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk naukowych, rolniczych, organizacji pozarządowych i inni zainteresowani mieszkańcy województwa.
Terminy i miejsce spotkań konsultacyjnych, których tematem będzie dyskusja o strategii rozwoju województwa w perspektywie 2025 roku.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.
Strategia rozwoju województwa podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji społecznych
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE