Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 202504-07-2013 wydrukuj artykuł w pdf

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025"

KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE