Projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 202522-01-2013 wydrukuj artykuł w pdf

22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął projekt Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych. Opinie, uwagi można zgłaszać w okresie od 24.01.2013 r. do 27.02.2013 r. na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w zakładce Konsultacje społeczne.

Załączniki
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE