Dnia 5 czerwca 2012 r. w Wierzbie koło Rucianego Nidy odbyło się 5. Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Głównym tematem spotkania była wspólna polityka rolna po 2013 r. oraz aktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Podczas posiedzenia p. Justyna Lis – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowała założenia aktualizacji najważniejszego dokumentu strategicznego.
W dniu 28 maja 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwalę w sprawie przyjęcia Założeń aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.
W dniu 24 maja 2012 roku w Hotelu Wileńskim odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Turystyki. Forum Turystyki zostało powołane dnia 10 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 18/200/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie Turystyki. Do zadań Forum należy m.in. opiniowanie dokumentów związanych z rozwojem i promocją turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwsze posiedzenie poświęcone było kierunkom rozwoju turystyki dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz procesowi aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który przedstawiła Pani Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej tut. Urzędu.
KURIER STRATEGICZNY
LOGOWANIE